Hurtig levering- 1-3 hverdage Gebyrfri betaling- med Dankort/Visa Dankort 14 dages returret - samt 2 års reklamationsret Kundeservice - mandag til fredag kl 8-16 på tlf. 2231 0468 eller pr email (nederst på siden) besvares indenfor 48 timer.

Sådan virker en affugter

En affugter, af de typer shopnord.dk forhandler, virker i princippet som et køleskab.

Hvis du lader lågen i køleskabet stå åbent, vil fugten i rumluften sætte sig som et lag is på 'pladen, der sidder i bunden af skabet. Denne is smeltes med jævne mellemrum, ved at processen i køleskabet 'vendes', og det deraf opståede vand løber i en beholder udenfor skabet.

En affugter virker på næsten samme måde. Forskellen er blot, at ved et køleskab fordampes vandet igen, men i en affugter ledes vandet til en lukket tømbar beholder eller til et afløb. Og affugteren arbejder ved lidt andre temperaturer.

I princippet laver motoren (kompressoren) i en affugter næsten lige meget varme og kulde, men dertil kommer et lille varmeoverskud fra den fugt, der var bundet i den fugtige luft - derfor er affugterens udblæsningstemperatur få grader højere en rumluften. Så der tilføres rummet en lille smule varme, når affugteren er i drift. - Da tør luft er billigere at opvarme end fugtig luft, vil det total set være relativ billigt at anvende en affugter, når luften i et rum er for fugtig.

Hvad affugterens indbyggede blæser angår, så er det dennes opgave at trække rumluften ind igennem affugteren.
Vigtig information om brug af affugtere
Alle affugtere støjer på et vist niveau. Så derfor gør vi opmærksom på, at det normalt ikke er hensigtsmæssigt at lade en affugter køre i det samme rum, som man sover i. Lad i stedet for affugteren køre i de timer du ikke opholder dig i soverummet.

Støjen stammer primært fra den indbyggede ventilator, som under processen transporterer meget luft - og det er nødvendig, for at få en effektiv affugtning. (Al transport af luft støjer, tænk fx på en emhætte).

Jo større en affugter er desto mere støjer den, så derfor vil det ofte være en bedre løsning at anvende fx 2 mindre, frem for een stor affugter. - Denne løsning giver også en mere optimal affugtning.Derfor bruges en affugter
Affugtere er beregnet til at sænke mængden luftfugtigheden i et rum. Formålet er at forhindre fugtskader samt at udtørre vådt inventar som f.eks. tæpper, tæppeunderlag, gulve, vægge, møbler, indbo eller bygningsmaterialer.Placering af en affugter
Affugteren bør benyttes i et lukket rum for at opnå den optimale effekt. Luk derfor helst alle dører og vinduer for at forhindre, at der kommer fugtig luft ind og bliver blandet med den luft i rummet, der skal tørres.

Inde i rummet skal luften kunne cirkulere frit, for at få en god luftcirkulation overalt i rummet.
Placer affugteren et sted, hvor intet hæmmer luftstrømmens bevægelse gennem både affugterens luftindtaget og -udblæsning.
Affugteren skal under normale omstændigheder placeres midt i rummet. Men for at tørre et bestemt sted, kan affugteren placeres således, at udblæsningsluften blæses mod det våde sted, så den varme og tørre luft passerer hen over det.

Affugteren bør altid være mindst 1 meter fra væggen.

Affugtere opvarmer luften samtidig med, at den fugten fjernes. I mindre rum kan dette få temperaturen til at stige. En rumtemperatur på ca. 20° til 27° C giver normalt gode forhold for afugtning.

Har du fugtig luft i flere rum, vil det være mere hensigtsmæssig at placere mindre affugtere rundt i rummene, frem for at bruge een stor. Det vil give en mere optimal affugtning, ligesom støj og træk forminskes.Dug på vinduerne om vinteren, er i princippet en affugtning af rummet.
Hvis glasset i et vindue er kold, og det er det i realiteten, når der er frostvejr udenfor, så sker den samme proces, som i en affugter: Den fugtige rumluft sætter sig som dug/is på den kolde rude, og løbende sker der en 'afsmeltning' i form af vand, som løber ned i vindueskarmen..

Dug på en rude, kan betyde, at ruden ikke isolere nok i forhold til rumluftens temperatur og fugtindhold. Hvis du har dug på ruden og/eller vand i vindueskarmen i frostvejr, er det derfor ikke sikkert, at det er fordi, du har det for fugtigt i rummet. Dette fænomen skyldes ofte, at den fugt, der er i rummet, kondenserer på den kolde rude. - Selv på energiruder kan dette fænomen forekomme, hvis der er relativ meget fugt i rumluften.Hvorfor affugter apparatet pludselig ikke?
En sandsynlig årsag kan være, at temperaturen i rummet er faldet under grænsen for, hvad affugteren er bygget til.

Hvis temperaturen kommer under 18 - 20 grader, vil de fleste affugtere stoppe med at give vand af betydning - event. helt stoppe med det, selvom fugtighedsprocenten synes høj.

At affugterens blæser og kompressor muligvis alligevel kører, kan skyldes, at den måler en relativ høj fugtighedsprocent, og derfor vil søge at nedbringe den. Automatikken i de fleste 'almindelige' affugtere tager ikke hensyn til temperaturen, men udelukkende til fugtighedsprocenten.

Årsagen er, at kølig luft ikke indeholder så meget vand, som varm luft gør - ved samme fugtighedsprocent. Altså er der ikke noget vand af betydning at udvinde af kølig luft. Læs mere om fugt på SBI.dk. (Åbner i nyt vindue)


Klik her for vores mobilside