Befugter

Koldluft-befugter

Billig i el - Nem at vedligeholde - Ikke så sart overfor kalk i vandet.
En koldluft-befugter er meget energivenlig i brug, idet der kun er en lille ventilator, som suger luften ind i apparatet, igennem et vådt filter med stor overflade, og blæser den nu befugtede luft ud igen.
"Koldluft" = samme temperatur som rumluften.
Denne type er velegnet til at vedligeholde en behagelig fugtighedsprocent i rummet i forhold til temperaturen. Den bringer fugtighedsprocenten langsommere op, end de 2 andre typer. Er til gengæld ikke nær så følsom for kalk i vandet, som ultralyds- og varmluftaffugterne er. - Vi anbefaler denne type som værende den mest anvendelige i de fleste tilfælde.

Ultralyds-befugter

Billig i el - Kræver stor vedligeholdelse - Lidt sart overfor kalk i vandet .
En ultralyds-befugter er energivenlig og effektiv. Højfrekvenssvinger omdanner vandet til "kold" damp, der sendes ud i rummet.
Vedligeholdelse af denne type befugter er meget vigtig.
Er der meget kalk i det vand, som du bruger i befugteren, er denne model ikke egnet. Der han forekomme kalkstøvsbelægninger i det rum, den anvendes, uanset et eventuel filter. Eventuelt kan vandet afkalkes efter det omvendt osmoseprincip (Læs mere herom på Rent-Postevand.dk).

Varmluft-befugter

Dyrere i el - Relativ nem at vedligeholde - Lidt sart overfor kalk i vandet.
En varmluft-befugter er mindre energivenlig, men meget effektiv. Dampen, som sendes ud i rummet er varm, men også meget ren, altså også uden de mineraler m.v. som vand ellers indeholder. Funktionen er, at vandet i befugteren varmes op, så det damper.
Vedligeholdelse (afkalkning) af denne type befugter er meget vigtig. Der kan dannes kalk på varmelegemet, præcis på samme måde som i en elkedel og en kaffemaskine. Eventuelt kan vandet afkalkes efter det omvendt osmoseprincip (Læs mere herom på Rent-Postevand.dk).
Denne type befugter er velegnet til at tilføre rummet fugt relativt hurtigt. Bringer fugtighedsprocenten relativt hurtigt op.

Om luftfugtighed
Når luft er 1°C kan den højst indeholde ca 5 g vand pr. m3, og når den er 20°C varm kan den indeholde ca 18 g vand pr. m3. Ventilationsluft udefra vil om vinteren således kun indeholde lidt vand og luftens relative luftfugtighed indenfor vil blive 5/18= 0,28 eller 28 pct. 
Derfor vil luften i boligen være tør om vinteren og i frostvejr, og derfor kan det være nødvendigt med en luftbefugter.
Mere om luftfugtighed på SBI.dk og Wikipedia. (Åbner i nyt vindue).

Der findes 3 hovedtyper luftbefugtere: Koldluft-, ultralyds- og varmluft-befugtere
Dit abonnement er på pause, dette er et preview